U nás z odpadu nezostane ani smietka

 

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré najviac odkladajú odpad na skládky. Dávame na ne viac než polovicu odpadu.

Odpad, ako sme si povedali, však možno vytriediť a ponúknuť na recykláciu. A keď sa nedá recyklovať, lebo obsahuje zmes rôznych materiálov, ako napríklad tenisky, treba ho ponúknuť na energeticko-materiálové zhodnotenie. Vyrobíme z neho alternatívne palivá, ktoré nám pomôžu nahradiť uhlie a petrolkoks v procese výroby cementu.

Alternatívne palivá, vyrábané z odpadu, sa stávajú základom tzv. obehového hospodárstva, ktorého cieľom je minimalizovať dopady dnešného sveta na životné prostredie. Obehové hospodárstvo počíta s odpadom ako so surovinou, ktorá šetrí prírodné zdroje, energiu a znižuje emisie skleníkových plynov. Preto sa v našich závodoch snažíme kontinuálne zvyšovať výrobu a využitie  alternatívnych palív.

Proces výroby cementu prebieha pri teplotách okolo 1400 °C, pričom z použitých alternatívnych palív ostane len zostatkový popol. Ten vďaka podobnému chemickému zloženiu nahrádza časť vstupnej suroviny na výrobu cementu – vápenca či ílu – a stáva sa súčasťou výsledného produktu, teda cementu.

Vďaka zhodnocovaniu odpadu sa nám za uplynulých 15 rokov podarilo znížiť emisie CO2 až o 20 %.

alternativne paliva