Odpad ako zdroj energie

 

Na výrobu nášho cementu potrebujeme energiu. Veľa energie. Kedysi sme v cementárňach na tento účel najčastejšie využívali tzv. fosílne palivá, uhlie a petrolkoks.  Ich veľkou výhodou bolo, že ich premena na energiu bola lacná a jednoduchá. Pri ich spaľovaní sa však veľmi znečisťuje ovzdušie. Preto je vo svete trendom využívanie fosílnych palív v čo najväčšej miere znižovať.

V zahraničí v čoraz väčšej miere využívajú na tento účel alternatívne palivá, ktoré pri výrobe cementu môžu nahradiť uhlie až do 90 % potrebného objemu paliva a dosahovať tak ešte lepšie výsledky pri znižovaní emisií CO2.

Odpad obsahuje vysoko výhrevné zložky, vďaka čomu sa dá využiť ako plnohodnotný zdroj energie. Ak teda nahradíme uhlie alternatívnym palivom, znížime objem emisií až o 30 – 40 %. Preto sa snažíme kontinuálne investovať do rozširovania produkcie a spotreby alternatívnych palív v našich prevádzkach.

Zlepšenia vyžadujú investície. Na jeseň minulého roku sme napríklad investovali približne 3,6 milióna eur do novej výrobnej linky na alternatívne palivá v našom závode ecorec v Pezinku, vďaka čomu sa nám podarilo zvýšiť objem ich výroby až o 50 %.

V súčasnosti pripravujeme projekt nového sušiča alternatívnych palív v našej cementárni v Rohožníku. Vďaka nemu dokážeme znížiť vlhkosť alternatívnych palív až o 20 % ešte predtým, ako sa zhodnotia v cementárenskej peci. Dosiahneme tým ďalšie zlepšenia – zvýšenie objemu použitých alternatívnych palív na úkor tých fosílnych, ako aj približne 2,5 % úsporu energie pri výrobe. Čo je však najdôležitejšie, pomôže nám to dosiahnuť ďalšie zníženie emisií CO2, a to o približne 30 000 ton ročne.