Mýty
či fakty

Od začiatku kampane sme vás vyzývali, aby ste nám kládli otázky. Predovšetkým v prípade, ak ste sa stretli v súvislosti s našimi cementárňami, alternatívnymi palivami alebo so spracovaním odpadu s informáciou, ktorá vás prekvapila a rozmýšľali ste, či je to pravda alebo lož. Ďakujeme za všetky vaše otázky, ktoré ste nám doteraz poslali. Jednotlivé otázky postupne zodpovieme.

 

Do akého termínu sa bude uhlie spaľovať v cementárňach?

Cieľom je úplne nahradiť uhlie. Krátkodobou a strednodobou náhradou sú alternatívne palivá. Vďaka projektu Sušič by sme sa mali dostať veľmi blízko k 100 % substitúcii uhlia. V Nemecku a Rakúsku je niekoľko závodov, ktoré už používajú 100 % alternatívnych palív.

 

Prečo sú stromy vysádzané v cementárni?

Stromy sú pre životné prostredie veľmi dôležité. Keď ich vysádzame v areáli našich cementární, zlepšujú kvalitu ovzdušia, znižujú CO2, zachytávajú nečistoty, znižujú prašnosť, znižujú hluk, pôsobia ako vetrolamy a tiež pozitívne pôsobia na našu psychiku.

 

Je sopečné sklo prírodný zdroj? Je sklo po údere blesku alebo meteoritu prírodný zdroj?

Sopečné sklo alebo sklovitá hornina sa tvorí z lávy alebo magmy.

 

Všetky zisky z výroby cementu budú exportované do zahraničia a zostane nám len smrad z komína. Počul som to mnohokrát.

 Nie je to pravda. Ak by to tak bolo, neboli by sme schopní dlhodobo investovať milióny eur ročne do nových technológií, ktoré pomáhajú zvyšovať kapacity, optimalizovať prevádzku, znižovať vplyv našej výroby na životné prostredie vrátane emisií CO2 a zvyšovať zásoby surovín.

Práve z modernizácie výroby majú prospech nielen naši zamestnanci a obyvatelia priľahlých obcí, ale aj celá spoločnosť. Na Slovensku platíme dane z príjmu. V obciach, v ktorých pôsobíme, je táto daň významnou súčasťou rozpočtov obcí. Miestne aktivity podporujeme prostredníctvom grantových programov. Investujeme tiež veľa finančných prostriedkov do CSR a rôznych vzdelávacích a environmentálnych aktivít, aby sme po sebe zanechali ekologickejšie dedičstvo.

 

Existuje technológia, ktorá by eliminovala produkciu odpadu? Ak áno, do akého času bude odpad zlikvidovaný?

Nulový odpad je celkom zložité dosiahnuť. Musíme sa zamerať na to, aby sa maximálne množstvo odpadu recyklovalo alebo spracovalo a aby sa nevyhadzoval na skládku.

Čo sa týka emisií CO2, svet sa učí, ako využívať CO2. Prebiehajú malé projekty, pripravujú sa aj rozsiahlejšie pilotné projekty. V CRH pracujeme na projekte vo Francúzsku a zúčastňujeme sa na dvoch „medzinárodných“ projektoch v Rakúsku a Taliansku.

 

Kedy sa zvýši výplata?

Termín na ročné zvyšovanie platu v oboch krajinách, na Slovensku aj v Maďarsku, zostane rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch – v apríli 2022. V Rakúsku je ročné zvyšovanie platov stanovené v kolektívnej zmluve a bude prebiehať v januári 2022.