O projekte

S odpadom hráme čistú hru

O projekte

Naša planéta čoraz viac potrebuje pomoc každého jedného z nás – jednotlivca alebo firmy. Znečistenie ovzdušia, vôd a zamorenie odpadmi dospelo do štádia, keď predstavuje vážne riziko pre jej budúcnosť. Mali by sme spoločne urobiť všetko preto, aby sme našim deťom zanechali lepšie a čistejšie prostredie na život.

My v spoločnosti Danucem si uvedomujeme, že ako ťažká priemyselná výroba máme svoj podiel na znečisťovaní životného prostredia. Preto už roky hľadáme možnosti, ako svoje pôsobenie na životné prostredie zlepšiť a zanechať našim deťom a komunitám v okolí čistejšie dedičstvo. K tomu smerujeme všetky naše investície do modernizácie výroby či technologických procesov v našich závodoch a prevádzkach.

Tieto investície prinášajú aj výsledky. Za uplynulých 15 rokov sa nám podarilo napríklad znížiť emisie CO2 až o 20 %. A to vďaka postupnému nahrádzaniu tradičných fosílnych palív alternatívnymi palivami, ktoré sami o sebe znižujú emisie CO2 až o 30 – 40 %. Tieto alternatívne palivá sa vyrábajú z niektorých vhodných druhov odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Takýmto spôsobom zároveň zbavujeme Slovensko odpadu, ktorý je v súčasnosti veľkým ekologickým problémom.

To, čo robíme v Danucem je však len jedna časť mozaiky pri riešení problému s množstvom odpadu, ktorý ľudia vytvárajú. Spoločne s vami v tom dokážeme urobiť oveľa viac. Preto by sme boli radi, aby ste sa k nášmu snaženiu pripojili aj vy, zamestnanci Danucem.

Pozrite sa na to ako sa naši zamestnanci mohli zapojiť do súťaže

Pozrite sa na to, ako sa naši zamestnanci mohli zapojiť do súťaže nášho vzdelávacieho programu.

V Danuceme veríme, že neustálym vzdelávaním a učením môžeme spoločne dosiahnuť pozitívne zmeny. Práve takáto iniciatíva vo forme vzdelávacieho programu nám pomáha meniť myslenie našich zamestnancov a kolegov aby sa tak starali o životné prostredie nie len v rámci našej organizácie, alebo svoje poznanie rozširovali aj ďalej.

Vedeli ste, že?

Vyhadzujeme dvakrát toľko smetí, ako pred pätnástimi rokmi?

Na výrobu 1 fľaše balenej vody sa spotrebujú 3 litre vody?

Z recyklovaného plastu z PET fliaš sa s pomocou nášho cementu dá vyrobiť dekoratívna lavička?

1 dcl oleja, ktorý vylejete do kanalizácie môže znečistiť až tisíc litrov vody?

Najväčšiu zložku odpadu, asi 35 %, tvorí biologický odpad z kuchýň?

Jedna tona zberového papiera môže zachrániť až 17 stromov?

Sklo sa v prírode rozkladá asi 4000 rokov?

Spací vak možno vyrobiť aj recykláciou plastových fliaš? Aby mal dostatočnú izoláciu, spotrebujú ich 114.

Plastové vrchnáčiky je možné recyklovať na batérie do áut, povrazy či metly, záhradné hrable?

Z 30 plastových fliaš sa dá vyrobiť bunda, z 10 tričko a zo 63 sveter?

Na Slovensku skládkujeme až 56 % odpadu a napríklad v Rakúsku končia na skládke len 2 % odpadu?

Skládky sú tretím najväčším producentom metánu, ktorý je oveľa nebezpečnejší skleníkový plyn než CO2?

Skládky znečisťujú pôdu, podzemné vody aj vzduch?

Súčasťou alternatívnych palív sú aj drevo, papier, biologické zložky? Aj vďaka nim znižujeme emisie CO2 v porovnaní s uhlím až o 30 – 40 %.

Plasty a gumy, ktoré sa vyrábajú z ropy, majú z chemického hľadiska dokonca porovnateľné zloženie a výhrevnosť, ako napr. nafta či benzín, bežne používané v spaľovacích motoroch?

V Rakúsku či Nemecku nahrádzajú alternatívne palivá pri výrobe cementu až 80 – 90 % fosílnych palív, vďaka tomu sa im darí dosahovať najlepšie hodnoty emisií CO2 vo svete?

Z alternatívnych palív, ktoré zhodnocujeme v našich cementárňach nezostane ani smietka? Ich zvyšky sa totiž stanú súčasťou našich produktov.

Za posledných 15 rokov sa nám podarilo vďaka alternatívnym palivám znížiť emisie CO2 až o 20%?

Vďaka alternatívnym palivám sa nám darí znižovať objem spotrebovanej energie pri výrobe cementu?