Recyklovať sa dá až 80 % odpadu

 

Odpad, ktorý  sme odovzdali do triediacich nádob alebo separovaného zberu putuje na triediace linky, kde sa rozdeľuje podľa jednotlivých surovín. Vyberá sa materiál, ktorý možno recyklovať a ten sa odváža do recyklačných závodov, kde z neho vyrobia nové produkty. Predĺžime tak životnosť materiálov a ušetríme množstvo vstupných surovín a energie.

Keď odpad budeme triediť, získame množstvo surovín, ktoré vieme opäť použiť. Vyrobíme z nich nové užitočné výrobky pre ľudí, domácnosti či priemysel. Recyklovať vieme veľa vecí – sklo, papier, textil, železo, plasty, ale aj pneumatiky, starý olej či stavebný odpad.  Šetríme tak prírodné zdroje, ktoré by sa inak museli vyťažiť. Ďalším plusom je, že minieme menej energie a napokon aj financie. Neuverili by ste, čo sa z odpadu dá znova vyrobiť.

Sklo, ktoré v komunálnom odpade zaberá až 10 % hmotnosti, sa dá donekonečna recyklovať, no my z neho využívame len polovicu. Recyklácia je pritom výhodná aj po ekonomickej stránke. Ak sa vráti 1 milión fliaš, ušetrí sa 300 t sklárskeho piesku, 1 000 t sódy, 60 t vykurovacieho oleja a veľké množstvo elektrickej energie. Pri recyklácii sa použije o 40 % menej energie než pri výrobe, znižuje sa tiež objem emisií uvoľnených do ovzdušia.

Na výrobu papiera zase potrebujeme obetovať stromy. Recykláciou jednej tony papiera však vieme ušetriť viac ako dve tony dreva. Papierenské kaly, výmety z recyklácie papiera sú zase súčasťou alternatívnych palív.

Plasty sú syntetické materiály vyrobené z ropy. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje 2,5 t ropy. Toto množstvo je možné nahradiť 1,2 t vyzbieraných plastov. Pri recyklácii pritom ušetríme až 97 % energie oproti tomu, keď sa vyrábajú z ropy. Plasty však patria k najhoršie recyklovateľným materiálom, možno ich recyklovať len 7-krát, potom stratia svoje mechanické vlastnosti. Aj vtedy sa však ešte dajú  energeticky zhodnotiť ako alternatívne palivá.

recyklujme