Prečo by odpad nemal skončiť na skládkach?

 

Ako sme si povedali, jeden človek na Slovensku za rok vyprodukuje okolo pol tony odpadu. Spolu je to teda takmer 3 milióny ton odpadu, z ktorého viac ako polovica končí na skládkach, kde ničí životné prostredie. Na Slovensku  je 101 legálnych skládok odpadu, na ktoré sa ukladá viac ako milión ton odpadu ročne. Okrem nich však u nás fungujú ďalšie tisícky nelegálnych skládok. Skládky sú však najhoršou alternatívou nakladania s odpadmi a prinášajú mnohé zdravotné a ekologické riziká. Skládky sú tretím najväčším producentom metánu, ktorý je oveľa nebezpečnejší skleníkový plyn než CO2.

Vyhodené odpady sa rozkladajú desiatky, stovky až tisícky rokov. Ak sú navyše nebezpečné, na skládkach sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, ktoré majú ničivý dopad na naše zdravie. Ohrozujú v prírode všetko, čo žije, prenikajú do pôdy aj do podzemných vôd. Ak to tak necháme, riskujeme obrovské ekologické škody. A doplatia na ne nielen tí, ktorí v ich blízkosti bývajú.

Preto odpad neukladajme na skládkach. Mnohé krajiny, ako napríklad aj susedné Rakúsko, už skládkovanie odpadu úplne zakázali a snažia sa všetok presmerovať do alternatívnych foriem spracovania. Jednou z nich je zhodnocovanie odpadu vo forme alternatívnych palív v cementárňach. Ak chceme dobehnúť našich susedov v oblasti ekologického prístupu k výrobe, mali by sme si z nich zobrať príklad.

skladky odpadu