Na Slovensku skládkujeme až 56 % odpadu a napríklad v Rakúsku končia na skládke len 2 % odpadu?