Súčasťou alternatívnych palív sú aj drevo, papier, biologické zložky? Aj vďaka nim znižujeme emisie CO2 v porovnaní s uhlím až o 30 – 40 %.